Laboratorija za ispitivanje životne sredine i đubriva

Nacionalni odbor za akreditaciju (NAT) je pod rednim brojem NAT-1-1031/2012. i prema standardu MSZ EN ISO/IEC 17025 akreditovao laboratoriju za ispitivanje.

Njena aktivnost se odnosi na ispitivanja sledećih konkretnih veštačkih đubriva i na ispitivanja analiza životne sredine.

 

Ispitivanja veštačkih đubriva:

 • Fizičke i hemijske analize amonijum nitratnih veštačkih đubriva.
 • Fizička i hemijska ispitivanja čvrstog tipa veštačkih đubriva Mészammonsalétrom (Pétisó, CAN, KAN).
 • Fizička i hemijska ispitivanja karbamidnih veštačkih đubriva.
 • Fizička i hemijska ispitivanja veštačkih đubriva sa mikroelementima na bazi karbamida (Mikramid).
 • Fizička i hemijska ispitivanja rastvora veštačkih đubriva UAN-tipa (đubriva sa sadržajem karbamida i amonijum nitrata).
 • Fizička i hemijska ispitivanja kompleksnih i mešanih veštačkih đubriva (NPK).
 • Određivanje sadržaja metala (toksičnih elemenata) u azotnim đubrivima, odnosno u kompleksnim i mešanim đubrivima.
 • NOx Fizička i hemijska ispitivanja redukcionih agenasa (vodeni rastvor karbamida, AdBlue)
 • Fizička i hemijska ispitivanja rastvora amonijaka.

 

Ispitivanje očuvanja životne sredine:

 • Uzimanje uzoraka otpadnih voda za fizička i hemijska ispitivanja i njihova analiza.
 • Uzimanje uzoraka pijaće vode za fizička i hemijska ispitivanja i njihova analiza.
 • Uzimanje uzoraka površinske i podzemne vode za fizička i hemijska ispitivanja i njihova analiza.
 • Uzimanje uzoraka iz sistema za vodu i paru termoelektrana za fizička i hemijska ispitivanja i njihova analiza.
 • Serijsko uzimanje uzoraka i ispitivanje supstanci koje se emituju na stacionarnim izvorima zagađivača vazduha.
 • Uzimanje uzoraka vazduha u radnom prostoru i određivanje koncentracije prašine, amonijaka i azot dioksida.
 • Merenje parametara klimatizacije u radnom prostoru.

 

Ispitivanja se mogu detaljno pronaći na veb stranici NAT-a u dokumentima za detaljne informacije o laboratoriji.

U slučaju vršenja ispitivanja za naručioce van naše kompanije, ukoliko naručioci zatraže, stojimo na raspolaganju i za sledeće:

 • stručnim znanjem pomažemo u ispravnom uzimanju uzoraka, a na zahtev i učestvujemo u njemu,
 • u slučaju specijalnog zahteva naručioca, obezbeđujemo učešće u analizi sopstvenih uzoraka, vodeći računa o pridržavanju pravila o poverljivosti,
 • predstavljamo sistem kvaliteta za obezbeđenje kvaliteta rezultata merenja,
 • savetima pomažemo u pravilnom interpretiranju rezultata ispitivanja.