Komercijalni menadžeri

Komercijalni menadžeri:

Akoš Bičkei

izvršni direktor


akos.bickei@genezispartner.rs

Marko Bojanić

direktor prodaje


marko.bojanic@genezispartner.rs