GENEZIS NITROSOL

GENEZIS NITROSOL

Sastojci

  • Azot (N)30%

Pakovanje

  • Cisterna
Opšte karakteristike

Nitrosol je fabrički proizveden rastvor karbamid amonijum nitrata gustine 1,3g/cm3 (NITROSOL sa 30% azota). Svi proizvodi ove porodice sadrže azot i u obliku amida, nitrata i amonijuma, pa stoga deluju i preko lista. Za istovremenu primenu azota i sumpora proizvodimo i
NITROSOL sa sadržajem sumpora.

Pogodno je za upotrebu kao osnovno-, starter đubrivo i kao prihrana. Ne taloži se. Odlično je i kao đubrivo za navodnjavanje. Dostupno i sa dodatkom cinka, bakra, bora i magnezijuma!

Prednosti proizvoda

Ujednačeno rasipanje, homogena raspodela aktivnih sastojaka, ravnomerno rastuća biljna populacija. Za ispoljavanje dejstva je,
kako bi se upilo u zemlju, potrebna manja količina padavina. Ispoljavanje dejstva se vrši i preko lista i preko tla. Upotrebom kao folijarno đubrivo poboljšava se kvalitet pšenice.

Preporučljive biljne kulture

Uljarice (repica, suncokret), žitarice, kukuruz.


Predlog potrošnje

  • Preporuka za upotrebu

    Za nanošenje je potrebna poljska prskalica sa nitrosol mlaznicom.

    Nanošenje ne vršiti u jutarnjim satima ili u toku podnevnih vrućina. Nanošenje se preporučuje u periodu posle 18 časova po oblačnom, vremenu bez vetra. Dodavanje sredstva za vlaženje je zabranjeno.
    Može se mešati sa većinom herbicida i učvršćivača stabljika, ali je uvek potrebno izvršiti probno mešanje. Proizvodi koji sadrže sumpor se uglavnom preporučuju za đubrenje uljarica i za biljke sa nedostatkom sumpora. Kod žitarica i uljane repice se do kraja perioda latanja (kasna zima, rano proleće) bez razblaživanja može primenjivati doza od 300-400 kg/ha Tokom perioda prelaska u stablo je kod žitarica i repice preporučena doza između 100-150 kg/ha razblažena u odnosu 1:1. Sredinom aprila se u zavisnosti od toplotnih i svetlosnih uslova može naneti doza između 80-150 kg/ha razblažena u odnosu 2-3:1. Kod žitarica se može dogoditi da 2-3 mm biljaka izgori, međutim biljke tu privemenu pojavu prebole u roku od oko nedelju dana, posta u zelenije i razvijenije. Kod kukuruza i suncokreta se doza, koja bi zadovoljila trenutne potrebe biljaka za azotom, nanosi obradom kao osnovno đubrivo ili primenom kultivatora. Radni pritisak prskalice treba spustiti na 1,5-2,0 bara.