Genezis Petiso (KAN)

Genezis Petiso (KAN)

U azotu Genezis Petiso (KAN) je u istoj meri prisutan sporije delujući azot iz amonijaka, kao i azot iz nitrata koji obezbeđuje brzi efekat, pa se može upotrebiti i kao osnovno đubrivo, ali i kao folijarno đubrivo za sve tipove zemljišta i sve biljne kulture.

Sastojci

  • Azot (N)27%
  • Kalcijum oksid (CaO)7%
  • Magnezijum oksid (MgO)5%

Pakovanje

  • Polietilenski džak/paleta5, 10, 25kg
  • Big Bag džak700kg
Karakteristike

Ukupni sadržaj aktivih sastojaka: 39%

Dostupno u formi granulata. 

Prednosti

Povećava količinu prinosa, poboljšava kvalitet.

Poboljšava stanje biljke, sposobnost tolerancije stresa.

Ne deluje na povećanje kiselosti, podiže pH vrednost i produktivnost zemljišta.


Predlog potrošnje

  • kukuruz, uljana repica, krompir, šećerna repa, ovas, hortikultura i lekovite biljke

    Prisutni sadržaj dolomita pored azota umanjuje kiselost zemljišta, zato se posebno preporučuje za tretiranje kiselog zemljišta. Kalcijum (magnezijum) poboljšava strukturu zemljišta, a uz pomoć glineno-humusnog kompleksa čini ga mrvljivim (povećava se njegova sposobnost zadržavanja vode, toplote i vazduha, zbog veće poroznosti), i povećava njegovu produktivnost. Poboljšanjem jonske ravnoteže povećava se apsorpcija i upotreba drugih hranljivih materija. Povoljne fizičke osobine čine ga podjednako pogodnim za primenu kod klasičnih, ali i kod raspršivača sa pneumatskim sistemom, pa čak i za veštačko đubrenje iz aviona.


Dokumenti