Da li biste želeli veći prinos i bolje iskorišćenje hranljivih materija? Ukoliko je Vaš odgovor da, isprobajte Green Max!

2024. February 7., Wednesday

Da li biste želeli veći prinos i bolje iskorišćenje hranljivih materija? Zar ne biste voleli da povećate oslobađanje fosfora za 20%? Zar ne biste želeli istovremeno da nadoknadite azot, kalcijum i magnezijum? Ne želite da kalcirate tlo? Zar ne biste želeli da poboljšate strukturu tla i apsorpciju vode?

Ukoliko je Vaš odgovor da, isprobajte Green Max!

Kompanija Nitrogénművek ima više od 90 godina iskustva u proizvodnji azotnih đubriva. Razvili smo specijalno đubrivo za kisela zemljišta siromašna kalcijumom i magnezijumom i za biljne kulture koje zahtevaju kalcijum i magnezijum! Ovo je Green Max!

Zašto je bilo potrebno razviti sredstvo Green Max?

Više od polovine obradivog zemljišta u Mađarskoj je kiselo (pH<6)! Ovo mora da se promeni! Oslobađanje i iskorišćenje hranljivih materija se već smatra ograničenim i kod pH vrednosti ispod 6. U ovom slučaju dolazi do iskorišćenja najviše polovine fosfora. Da li vredi zaustaviti zakiseljavanje tla? To ne može biti pitanje! Zakiseljavanje tla je ujedno i uvod u dezertifikaciju! U Mađarskoj je ovo jedan od najznačajnijih faktora degradacije kod najveće površine zemljišta. Ne samo da je apsorpcija hranljivih materija ograničena kod kiselog zemljišta, već pogoršana struktura zemljišta uzrokuje poteškoće u kultivaciji i korenjenju, zadržavanje vode, nastanak stajaće vode, zemljište bez vazduha, gušenje korena, sprečavanje rasta korena, smanjen životni vek zemljišta, nezdravo zemljište, nedostatak kalcijuma i gubitak prinosa. Kiselo zemljište ima smanjenu sposobnost apsorpcije i zadržavanja vode i povećava štetne efekte ionako sve ekstremnije klime. Tokom proteklih 30 godina, postepeno smo zakiselili naše zemljište!

Kako smo stigli dovde?

Glavni razlog je bio nepromišljeni koncept đubrenja proteklih decenija, koji možemo i moramo da promenimo! Nisu potrebni vekovi da se dobro zemljište upropasti kiselim đubrivima, za to je dovoljna već jedna decenija ili dve! Imajući na umu održivu poljoprivrednu proizvodnju, moramo da zaustavimo proces zakiseljavanja, koji je uzrokovan upotrebom kiselih đubriva i propustom nadoknađivanja kalcijuma. Pravi krivci su urea i amonijum nitratna đubriva! Njihova upotreba samo dodatno pogoršava zemljište, čini zemljište kiselim, ona se ne koriste kako treba, jer nisu pogodna za naše podneblje! Njihova upotreba u toku suše je opasna! Veći deo njih ispari, oduva ga vetar, azot se jednostavno izgubi!

Da li želite veći prinos? Bolje iskorišćenje hranljivih materija? Zar ne biste želeli da povećate oslobađanje fosfora za 20%? Da li biste želeli istovremeno da nadoknadite azot, kalcijum i magnezijum? Kalcirali biste tlo? Želeli biste da poboljšate strukturu tla i apsorpciju vode?

Rešenje je jedinstvena kombinacija azota i materija za poboljšanje zemljišta, Green Max!

Sadrži 159 kg/ha azota, 161 kg/ha kalcijuma (CaO) i 116 kg/ha magnezijuma (MgO) po toni! Fino mleveni dolomitni prah, ogromna reaktivna površina zahvaljujući veličini zrna od 40 µm!

Đubriva sa efektom zakiseljavanja uglavnom određuje njihov indeks kreča. Prema ovome, krečni indeks amonijum nitrata je 60, a uree 80–100. Odnosno, efekat zakiseljavanja zemljišta 100 kg amonijum nitrata ili uree se može izbalansirati istovremenom primenom 60 ili 80–100 kg CaCO3. Indeks kreča Green Maxa je -30! Kod kiselih zemljišta je ovo ekvivalentno 300 kg/ha krečnog đubriva!

Kod ozime pšenice i kukuruza smo testirali šta Green Max može da učini protiv uree i inhibitorne uree. Prema rezultatima, Green Max je kod ozime pšenice povećao prinos za 970 kg/ha u odnosu na ureu, a za 520 kg/ha u odnosu na inhibitor ureu. Green Max je dao bolje rezultate čak i kod krečnjačkog zemljišta. U ovom slučaju, Green Max je dao 2.150 kg/ha više prinosa od uree i 1.230 kg/ha više od inhibitora uree (Slika 1).

Slika 1: Prednost Green Max-a u prinosu pšenice u odnosu na ureu (t/ha)

 

Naši eksperimenti su i kod kukuruza dali slične rezultate. Ovde je Green Max dao 750 kg/ha više prinosa u odnosu na ureu i 1.350 kg/ha u odnosu na inhibitor ureu. Na krečnjačkom zemljištu, Green Max je dao 1.570 kg/ha više prinosa od uree i oko 1.000 kg/ha više od inhibitora uree (Slika 2).

Sve ovo dokazuje da je kod kiselih zemljišta, približavanjem hemijskog efekta neutralnom, a kod krečnjačkih zemljišta bolje snabdevanje kalcijumom i magnezijumom rezultiralo većim prinosom, što je obezbedilo dodatni prihod od prodaje pšenice između 31.200–129.000 HUF/ha i 38.250–80.070 HUF/ha kod kukuruza u zavisnosti od mesta uzgoja.

Slika 2: Prednost Green Max-a u prinosu kukuruza u odnosu na ureu (t/ha)

Brzo iskorišćenje! Savršeno sferično, granulisano đubrivo! Jedinstveni kvalitet! Njegov sadržaj kalcijuma i magnezijuma pokriva potrebe bilo koje biljne kulture, čak i u slučaju visokih prinosa! Deluje odmah i efekat je dugotrajan!

Sadržaj materijala za poboljšanje zemljišta potiče iz domaćih rudnika! Ovo nije industrijski otpad ili nusproizvod iz proizvodnje! Pravi panonski sediment! Aktivni sastojak Green Max materijala za poboljšanje zemljišta je alkalan! Odlično se koristiti za tretiranje kiselih zemljišta pomoću povećanja pH vrednosti zemljišta, što je vidljivo već u prvoj godini primene! Drugi neutralni materijali koji sadrže kalcijum (gips, anhidrid, anhidrit) ne poboljšavaju pH vrednost zemljišta!

Ne dovodite u opasnost zemljište pozajmljeno od naših unuka!

Koristite Green Max!