Morate znati o UREA-i!

2024. March 6., Wednesday

Morate znati o UREA-i!

Broj stanovnika Zemlje nadmašio je osam milijardi.

Bez primene azotnih đubriva samo jedna trećina svetskog stanovništva ima pristupa do potrebnih namirnica.

Pojedini tipovi mineralnih đubriva, kao što je urea u velikoj meri zagađuju životnu sredinu, počev od proizvodnje, ali posebno u toku njihovog rasipanja.

Ove su navodno najjeftinije aktivne supstance, međutim to nije istina.

U slučaju prolećnog rasipanja uree, na temperaturi od 20 stepeni 50% aktivne supstance može da ispari u toku prvih sedam dana.

U slučaju obilnijih padavina kiša će rastvoriti nastale jone amonijaka i nitrata, koji će isprati iz tla i zagaditi podzemne vode.

Urea koja ostaje u tlu tako postaje najskuplja aktivna supstanca, koja čini tlo kiselim i smanjuje njegovu plodnost.

Dakle urea nije veštačko đubrivo za našu decu i unuke.

Naša kompanija preporučuje korišćenje mineralnog đubriva GENEZIS KAN sa koncentracijom aktivnih supstanci od 39%; ovaj naš proizvod čuva svoj izvanredni kvalitet od 1931. godine.

Mineralno đubrivo ʺGENEZIS KAN smanjuje kiselost tla, povećava njegovu plodnost, poboljšava prihvatanje azota, poboljšava strukturu tla, u značajnoj meri povećava toleranciju biljaka na stres.

Ukoliko ipak želite da kupite ureu, kompanija Genezis Trade Serbia će vam je isporučiti, do količine raspoloživih zaliha.