Najava o uspešnom ponovnom pokretanju naših pogona

2021. July 23., Friday

Najava o uspešnom ponovnom pokretanju naših pogona

Obaveštavamo naše poštovane partnere da smo nakon 40-dnevnog perioda održavanja ponovo pokrenuli našu proizvodnu aktivnost. Tokom ovog perioda isključenja izvršili smo razne aktivnosti održavanja, čišćenja i razvoja, što će garantovati pouzdan i ekonomičan rad u narednim godinama. Nadamo se da će ovo ojačati našu saradnju sa ciljem da postanemo vaš dobavljač po izboru.